איך מגיבים - מעדכנים פעילות מהשטח ?

פעילויות פתוחות למשתמש

איך מעדכנים/ מגיבים לפעילות ?
לאחר שבחרנו פעילות בה אנו רוצים לצפות יפתח מסך הפעילות ויוצג תקציר הפעילות,

בהקשה על כפתור "עדכן" תוצג הפעילות בצורה מפורטת.

הצגת תקציר פעילות ,  עדכון הפעילות

כעת ניתן להתחיל את העבודה, להתחיל ולדווח את שעת הכניסה,
ולדווח אודות מה בוצע ואילו חלקים/פריטים סופקו / נצרכו במסגרת הפעילות

עדכון הטיפול שבוצע ופריטים שסופקו ,  מסך פעילות לאחר דיווח שעת התחלה/כניסה


 מסך החתמת לקוח על הפעילות שבוצעה,    נציין את שעת סיום הפעילות


ציון שמו ותפקידו של החותם, וסגירת הפעילות

 

יצירת קשר ברק CRM