איך מגבים נתונים ?

ברק CRM - גיבוי נתונים במספר אפשרויות
גיבוי לכונן עצמאי או ברשת המחשבים הפנימית. גיבוי זה אינו מומלץ משום שבמידה והמחשב ניזוק / נגנב והגיבוי היה עליו ביחד עם המידע במה הועיל הגיבוי. על כן מומלץ על ידינו לגבות את הנתונים באינטרנט. להגעה לגיבוי: תחזוקה>גיבוי נתונים לדיסקט.
במסך זה ניתן לבחור את הכונן אליו מגבים (דיסקט / CD / דיסק און קי / כונן ברשת וכו'), את הספריה אליה מגבים ואת שם הקובץ הרצוי למשתמש כאשר שם הקובץ BACKDB הוא ברירת המחדל של התוכנה. ניתן לשנות את שם הקובץ ע"פ החלטת המשתמש.
התוכנה תדחוס את קבצי הנתונים בפורמט ZIP ותיצור קובץ במקום המיועד כפי שהוגדר ע"י המשתמש.
אפשרות גיבוי נוספת הנמצאת במסך הגיבוי - הקשה על כפתור תיבת הדואר תאפשר את משלוח הגיבוי בדוא"ל לכל מי שרוצים. אופציה זו ממולצת למי שמעוניין בגיבוי באתר מרוחק (חשבון ב GMAIL וכו')

גיבוי אוטומטי
ניתן ע"י שימוש במודול "ברק ON LINE" לבצע גיבוי בכל יום בשעה קבועה. גיבוי זה יגבה את בסיס הנתונים של המערכת לכונן / כתובת שתבחר ע"י מנהל המערכת. כמו כן מאפשר המודול העלאת קבצים בפורמט אקסל לאתרי אינטרנט וגם באופציה זו ניתן להשתמש כגיבוי. המודול מבצע את הגיבוי אטומטית בשעה ייעודה שנקבעה מראש.

שחזור נתונים מתוך הגיבוי
לצורך פתיחת גיבוי ושיחזור המידע במערכת יש לצאת מברק בכל התחנות, ולאחר מכן להעתיק את קובץ הגיבוי (כפי והיכן שהוגדר ונשמר) לספריה barak\data בכונן בו מותקנת התוכנה (כונן הרשת או כונן C:). לאחר העתקת הקובץ למיקום הנדרש יש להקיש על הקובץ במקש ימני בעכבר ולפרוס (extract / חילוץ קבצים) את הקובץ בתיקיה זו. תוכנת הפריסה תשאל האם למחוק קבצים קיימים בעלי אותו שם ויש לאשר את הפעולה.
לאחר גמר הפעולה יש להפעיל את ברק מחדש ולעקוב אחרי ההוראות שיופיעו על המסך. הוראות אלו ידרשו שחזור אינדקסים (פעולת חידוש טבלאות הנתונים ע"י המערכת, קיים בגרסאות הישנות בלבד) ויש לאשר את הבקשה. לאחר השחזור התוכנה תסגר ובהפעלה הבאה היא תחזור לתפקד כפי שהיתה כאשר בוצע השחזור.

יצירת קשר ברק CRM