איך מעדכנים פרמטרים ראשוניים ?

להלן הסבר מפורט על כל נושא עדכון הפרמטרים בתוכנת ברק CRM:
1. קביעת מאפייני לקוח
2. קביעת מאפייני מוצר ועבודה עם מוצרים בפעילויות
3. קביעת מאפייני מסמך
4. קביעת סוגי פעילות לפעילויות אוטומטיות
5. הגדרות ליומן / פקס /הדפסות
 

יצירת קשר ברק CRM