איך מפיקים מדבקות ?

ברק CRM מאפשרת למשתמש להפיק מדבקות ישירות מתוך התוכנה. במידה ומעוניינים להפיק מדבקות הכוללות את פרטי הלקוח לצורך הדבקה על מעטפות ניתן לבצע זאת מתוך מסכי הדיוור או מתוך דו"ח – "לקוחות לפי חתכים". בדו"ח זה יש לבחור את החתך ולהפיק את המדבקות בהתאם.

כמו כן מאפשרת הברק להפיק מדבקות במלל חופשי (4 שורות).

יכולת זו היא לצורך הפקת מדבקות להדבקה על מוצרים וכו'.
גישה: תפריט פעולות שוטפות > הפקת מדבקות

יצירת קשר ברק CRM