Barak2go

Barak2go   - ממשק של תוכנת ברק CRM לסמארטפון / טאבלט לאנשי שטח.

מה זה מאפשר ?

1.מאפשר לאיש השטח לצפות בפרטי לקוחות (שם, כתובת, סטטוס, איש קשר, טלפונים, מייל וכו')
2.ולחייג אליהם / לשלוח אליהם דוא"ל מהשטח...
3.איש השטח רואה את היומן שלו ואת הפעילויות המיועדות לו לביצוע במכשיר,  מכאן הוא מגיב עליהן, מדווח ביצוע, מדווח על המכירה
4.רואה את המוצרים /שירותים שנמכרו ללקוח בעבר, מקים מוצר חדש ללקוח וכו' ...
5.ניתן לסגור את הפעילות המיועדת למשתמש או להעביר אותה הלאה למשתמש אחר
6.ניתן יכול להוסיף פעילות חדשה בלקוח ולהפנות אותה לגורם הרלוונטי בארגון לטיפול
7.אנשי השטח יכולים להזין את השעות בהן ביצעו את הפעולה (כניסה ויציאה)
8.כך מצטברים דיווחי שעות של איש השטח
9.איש השטח יכול להחתים את הלקוח על מסך המכשיר ולצרף את החתימה לפעילות
10.לצלם בעזרת המכשיר ולצרף את התצלום כמסמך מצורף לפעילות
11.מנהל- יכול לצפות בפעילויות / יומן העובדים

אם ברצונך לבדוק את היכולות ולשחק עם דמו של המערכת נא סרוק /י את הבר-קוד
לכניסה לדמו יש להזין את הפרטים הבאים במסך הכניסה :
כתובת: http://tevelsoft.co.il/m/
מס' חברה: 999999
שם משתמש: משתמש
סיסמא: 999999