הודעות למשתמש

ניתן להעביר הודעות (למעשה אלו משימות ללא לקוח)  בין משתמשים במערכת CRM לא כפעילות לביצוע אלא כהודעה בלבד. לדוגמא: "חיפשו אותך- לחזור אליהם טלפונית". הודעה זו יכולה להיות מקושרת לללקוח ספציפי או לא. ההודעה תופיע על מסך המשתמש שאליו היא מיועדת.
הודעה חדשה:
לפתיחת הודעה חדשה יש להקיש כפתור "הודעה" בשורת הכפתורים. בחלון שנפתח יש להזין את המשתמש/ים אליו מיועדת ההודעה וכן את פרטי ההודעה עצמה.ניתן לקשר את ההודעה ללקוח ע"י בחירתו מתוך טבלת הלקוחות -
במקרה של בניית ההודעה מתוך כרטיס הלקוח אין צורך ברישום שם הלקוח אלא יש להזין את גוף ההודעה בלבד (שם הלקוח כבר מוזן אוטומטית).
במקרה של הודעה דחופה ,ניתן להוסיף את המילה "דחוף" וההודעה תופיע באדום ברשימת ההודעות הפתוחות של המשתמש .
אם רוצים ניתן לשלוח הודעה מתפרצת (מנגנון צ'אט פנימי במערכת) למשתמש/ים (הודעה שקופצת במסך המשתמש) אפילו אם המשתמש נמצא ביישום אחר. אופציה זו מיועדת להודעות דחופות מאד וקצרות (לדוגמא: "תענה דחוף לשלוחה 2") ואינה משוייכת ללקוח במערכת.
מקבל ההודעה יכול להגיב עליה ולשלוח את תגובתו חזרה לשולח המקורי או לשמור את ההודעה כ"הודעה"= פעילות. במקרה זה ההודעה תופיע במשימות המשתמש כאשר שם הלקוח הוא "הודעה מתפרצת". להודעה מתפרצת מגיעים דרך :כפתור הודעה מתפרצת  בראש העמוד או דרך מקש עכבר ימני בכל מקום.
הערה: הודעה מתפרצת אם אינה נשמרת ע"י המשתמש אינה נשמרת כלל לאחר סגירתה ואין תיעוד של היסטוריית הודעות מתפרצות.
 

יצירת קשר ברק CRM