ניהול שירות

"ברק CRM " מאפשרת למשתמש להפיק מספר דו"חות ולבצע מספר פעולות בהקשר של שירות לקוחות. למשל: הפקת הוראת תשלום לשירות.
הוראת תשלום לשירות היא נגזרת של תיעוד תוקף ומחיר השירות במסך במוצרים של הלקוח ומשם מוזנים נתוניה. ניתן להפיק את ההוראה ע"פ חתך חודשי וחתך לקוחות ולהעבירה לתוכנה המתאימה לצורך הפקת חשבונית.
כמו כן ניתן להפיק מס' דו"חות הקשורים לשירות ומכסים את נושא ניהול וחיוב השירות בשעות ללקוח וכן את נושא המוצרים שרכש הלקוח.
 
דו"ח חידוש שירות 
דו"ח זה מאפשר לקבל את רשימת הלקוחות האמורים לחדש שירות. דו"ח זה מאפשר לחתוך את המוצרים להצגה ע"פ מספר פרמטרים וכן מאפשר ליצא את הנתונים לאקסל לצורך העברת נתוני הלקוח, המוצר וסכום השירות לתוכנות חיצוניות.
 
דו"ח שעות מפורט ללקוח
דו"ח זה מרכז את השעות שהושקעו ע"י המשתמשים השונים בלקוח ספציפי, ואת סה"כ הכספי לחיוב. הדו"ח גוזר את המחיר הכספי משלוש מקומות שונים המדורגים היררכית:
  א. מחיר שהוזן ידנית ע"י המשתמש
  ב. מחיר ע"פ סוג הפעילות שבוצעה מול הלקוח (כפי שהוזן במסך סוגי הפעילות)
  ג. מחיר לשעת עבודה למשתמש (כפי שהוזן במסך המשתמש)

הדו"ח גוזר את המחיר לפעילות ע"פ המדרג שתואר לעיל מהגבוה לנמוך. קרי: במידה ולא הוזן מחיר לסוג הפעילות – הדו"ח יחשב את המחיר מהמחיר לשעה המוגדר למשתמש שביצע את הפעולה. כמובן במידה והמשתמש מורשה להזין מחיר לפעולה והוא אכן עשה זאת- רישום זה גובר על כל מחיר אחר במערכת.

דו"ח שעות מפורט למשתמש
דו"ח זה הינו דו"ח ניהולי המציג את כלל הפעילויות שבוצעו ע"י משתמש מסויים ואת סך הכנסתו לארגון בעקבות פעילויות אלו.

דו"ח שעות חודשי למשתמש
דו"ח זה יציג את השעות לחיוב שבוצעו ע"י משתמש מסויים כשהן מוצגות ע"ג לוח חודשי.

יצירת קשר ברק CRM