תיעוד מכירות מוצרים ומעקב שירות

במסגרת כפתור "מוצרים" בכרטיס הלקוח ניתן לשייך לכל לקוח את המוצרים/ שירותים שרכש הלקוח מהארגון. תיעוד זה משלים את התפיסה לפיה כל נתוני הלקוח מרוכזים סביב הלקוח בכרטיס אחד.
יש להקפיד להזין לכל מוצר את "סטטוס המוצר". מידע זה מאפשר לארגון להקים מוצר בכל לקוח גם בשלב הצעת המחיר. סטטוס המוצר יהיה אז "בהצעה" (או כל שם סטטוס אחר שיבחר). סטטוס מוצר מאפשר לארגון להפיק דו"ח הכולל את כל פרטי המוצרים שסטטוס מסויים למשל: "בהצעה" / "נמכר" / "הוחזר" וכו'

תיעוד מוצר בלקוח

לצורך הוספת מוצר ללקוח ל CRM יש להקיש על "הוספה" (כפתור תחתון בימין המסך). במסך שיפתח יש להזין את המוצר מתוך טבלת המוצרים שהוגדרה במערכת (בתפריט טבלאות) או להוסיף מוצר חדש ישירות (טבלה ->הוספה)
לכל מוצר ניתן לקשור מספר סידורי הקושר את המוצר הכללי ללקוח עצמו. מספר זה יכול להיות מספר סידורי בפועל של המוצר או מספר ההזמנה / מספר החשבונית שהוצאה ללקוח.
לכל מוצר ניתן לקשור עד שמונה פרמטרים נוספים על שם/ תיאור המוצר המק"ט ומספר סידורי. שדות מאפיינים אלו נקבעים מראש (תחזוקה > עדכון פרמטרים > לשונית מאפיינים למוצר) וניתן להזינם פר כל מוצר ללקוח.
לכל מוצר ניתן לקשור "סטטוס" עצמאי. סטטוס זה שנקבע ע"י המשתמש / מנהל המערכת הוא אינדיקטור למצב המוצר בהקשר ללקוח – האם הוא בשלב הפיתוח או בשלב ההצעה או כבר נרכש וכו'. בצורה זו ניתן לתעד את המוצרים שהוצעו ללקוח לא רק דרך הצעות המחיר (אלו מסמכים בלבד ויש להכנס למסמך על מנת לצפות במוצרים שהוצעו) אלא ישירות מתיק הלקוח.
- ניתן לעקוב אחר השינויים שנעשים בסטטוס המוצר (דו"חות דיוור -> סטטיסטיקה על פעילויות -> דו"ח שינוי סטטוס / מעקב שינוי סטטוס

הכנסת מוצרים לשירות

לאחר שמוצר / שירות נרכשו ע"י הלקוח והוזן המוצר / שירות בכרטיס הלקוח ניתן להפעיל לגביו את מעקב השירות.
למוצר בעל שירות - יש להקפיד תחילה כי המוצר יסומן כ"מוצר פעיל" בכרטיס (כפתור סימון בחלק השמאלי תחתון של המסך). ניתן לקבוע מראש כי המוצרים המוזנים הם בשירות או לאו (תחזוקה > עדכון פרמטרים> "בהוספת מוצר חדש – לא פעיל")
לאחר הזנת המוצר וסימונו כפעיל יש לקבוע לכמה זמן (בחודשים) מוארך תוקף השירות ולהקיש על "הארך שירות".
ניתן לקבוע את גובה השירות השנתי בדולר ארה"ב או בש"ח. על מנת לחייב את הלקוח עבור השירות בדולר ארה"ב יש להזין ברק את שער הדולר המבוקש (תחזוקה>עדכון פרמטרים> שירות ומוצרים)
לאחר גמר הפעולה יופיע בכרטיס הלקוח במסך פעילות סימון מצד שמאל, בכחול , המסמל כי המוצר בשירות והמפרט את תוקף השירות. במקרה ותוקף השירות הסתיים – הסימון יהפוך מכחול לאדום.

הערות:

1. בהקמת המוצר (טבלאות -> מוצרים) ניתן להגדיר האם המוצר "לא מנוהל בשירות" = לא יתנהל לגבי מוצר זה נושא השירות - עד מתי / מחיר לחידוש שירות וכו'

2. ניתן להצמיד לכל מוצר במערכת קובץ הסברים. קובץ זה יכול להיות קובץ תמונה או שרטוט טכני או קובץ שאלות ותשובות וכו'

יצירת קשר ברק CRM