יצירת הצעת מחיר

על מנת ליצור הצעת מחיר ( או כל מסמך אחר המכיל מוצרים , מחירי מוצרים, כמויות וכו') יש להקפיד על המתודיקה הנכונה לעבודה מול לקוח:
1. לכל רשומה (לקוח) יש להוסיף את המוצרים אותם רכש / התעניין אודותם. על מנת לבדל מוצר שנמכר מול מוצר שרק הוצע (או חו"ח מוצר שבוטל / הוחזר) יש להקפיד על מילוי "סטטוס המוצר" לכל מוצר.
2. לאחר הקמת/עדכון/טיוב נתוני המוצרים ברשומה ניתן לגשת למסמכי הלקוח ולהוסיף מסמך מסטר חדש.
3. יש לודא קודם לכן כי יצרת מסמך מסטר המכיל את האפשרות לשלב בו מוצרים.

כיצד יוצרים מסטר הכולל מוצרים?

על מנת ליצור מסמך מסטר הכולל מוצרים (שילקחו מתוך מוצרי הלקוח) יש לשלב את השדות כפי שמופיעים בדוגמא שלהלן. על מנת לדעת מהו האיות הנכון לשילוב מוצרים יש להכנס לכפתור "?" במרכז החלק התחתון במסך מסמכי המסטר הנמצא ב: טבלאות -> מסמכי מסטר .
דגש: יש לתת לכל שדה מוצר במסמך מספר סידורי על מנת ש"ברק" תדע לשלב אותו במקום המתאים !

לכבוד: #שם לקוח#
לידי: #איש קשר#

הנדון: הצעת מחיר מס': #מספר מסמך#
להלן הצעת המחיר המבוקשת למוצרים בהם התעניינת בשיחתנו:
#קוד מוצר1 # #כמות1 # #מחיר יחידה1 # #מחיר קניה1 #
#קוד מוצר2 # #כמות2 # #מחיר יחידה2 # #מחיר קניה2 #

יצירת קשר ברק CRM