דוחות ודיוור ישיר

ברק CRM מאפשרת למשתמש מספר רב של אפשרויות להפיק דו"חות בכל חתך רצוי וכן להפיק רשימות לדוור ישיר בדו"אל / פקס /דוור מודפס.
בתפריט הראשי בראש המסך יש לבחור דוחות/דוור. בתפריט שיפתח יופיעו דו"חות מובנים שונים שהוכנו מראש לשימוש יום יומי. יש לבחור את הדו"ח הרצוי ולפעול על פי הפרמטרים לחיתוך המופיעים במסך הדו"ח.

דוגמא: דוחות/ דוור > פרטי לקוח ע"פ מאפיינים. דו"ח זה מאפשר למשתמש לאתר לקוחות ע"פ פרמטרים שונים בחיתוך עם מאפייני הלקוח השונים. במידה ולמשל אחד מאפייני הלקוח הוא "סוג לקוח" (חברה / עמותה / בי"ס וכו') ניתן לאתר את כל הלקוחות באזור חיוג מסויים או ששמם מתחיל באות מסויימת וסוג הלקוח הוא "חברה".
כמו כן מאפשרת התוכנה למשתמש לבנות לעצמו דו"חות באופן עצמאי באמצעות מחולל הדו"חות בתפריט. מחולל זה מאפשר בניית דו"ח תוך שימוש בשערים לוגיים (שוה, גדול מ, קטן מ, שונה, מכיל וכו'). בסיום הגדרת הדו"ח והשדות לצפיה יש לשמור את הדו"ח ומאותו רגע הוא ניתן לשימוש חוזר.
 
דיוור ישיר
דו"חות / דיוור > מחולל דיוור
באמצעות מחולל הדיוור ניתן לבצע מספר פעולות הנובעות כולן מאותו תהליך:
א.      דיוור ישיר מיידי באמצעות דוא"ל / פקס / SMS / מכתבים
ב.      הקצאת לקוחות למשתמש
ג.       שתילת פעילות חדשה לקבוצת לקוחות / פגישה ביומן למספר לקוחות
 
לצורך ביצוע הפעולות הללו יש לבצע סדרה בסיסית של פעולות:
1)     יש לפתוח קמפיין דיוור חדש ע"י הקשה על כפתור "הוספה" (כפתור ימני תחתון)
2)     יש להגדיר שם ל"קמפיין הדיוור", למשל: "שנה טובה"
3)     יש להקיש על הכפתור הבא: "הגדרת מאפיינים" ולבחור את קבוצת הלקוחות המבוקשת באמצעות ביצוע חיתוך על תכונות הלקוח/ המוצרים שרכש / אנשי הקשר בלקוח. הפעלת מנגנון הבחירה מתבצעת באמצעות שימוש בשערים לוגיים ובתנאים מותנים. לדוגמא: ניתן לבחור קבוצת לקוחות שהסטטוס שלהם הוא X "וגם" שמספר הטלפון שלהם מכיל את הספרות 03 , "או" שמספר הלקוח "גדול " (או "קטן") מ 1000.
4)     יש לבחור את המכתב אותו רוצים להפיץ / כל סוג קובץ אחר
5)     יש לסיים את הפעולה ולשמור
6)     כעת לאחר חזרה למסך הדיוור יש לבחור את האמצעי לביצוע
      הדיוור- דוא"ל / פקס / הדספת מכתבים ומדבקות / SMS
7)     שליחת הדיוור תעשה לאחר שבמסך השילוח שיפתח יוגדר זמן השילוח (ברירת המחדל היא שילוח מיידי), וניתן ע"י הקשה על מקש ימני בעכבר להוסיף תנאים שונים לשילוח בדוא"ל (זמן השהייה, שילוח בקבוצות וכו')
8)     בשילוח דוא"ל - ניתן למזג את פרטי הלקוח מתוך בסיס הנתונים לתוך גוף ההודעה. המיזוג מבוצע באותה צורה בה ממזגים נתונים לתוך מסמך במסגרת "מסמכי מסטר". במקרה זה כל לקוח יקבל את ההודעה כפניה אישית אליו.
9)     בעת החזרה למסך הדיוור (שלב 6)  ניתן גם לבחור בכפתור "יצירת פעילות בחתך לקוחות" ולבחור להקצות את הלקוחות שעונים לתנאים שנבחרו למשתמש מסויים או להעבירם לסטטוס חדש או לשתול פעילות חדשה לכולם. פעולה זו מאפשרת לדוגמא למנהל מוקד טלמרקטינג להקצות לקוחות לכל נציג שירות.

CRM- סרטון הדרכה - דיוור:CRM- סרטון הדרכה - מחולל דו"וחות:

 

 

יצירת קשר ברק CRM