הודעה מתפרצת

ניתן להעביר הודעות (למעשה אלו משימות ללא לקוח)  בין משתמשים במערכת CRM לא כפעילות לביצוע אלא כהודעה בלבד.

לדוגמא: "חיפשו אותך- לחזור אליהם טלפונית". הודעה זו יכולה להיות מקושרת לללקוח ספציפי או לא. ההודעה תופיע על מסך המשתמש שאליו היא מיועדת.

הודעה חדשה:
לפתיחת הודעה חדשה יש להקיש כפתור "הודעה" בשורת הכפתורים. בחלון שנפתח יש להזין את המשתמש/ים אליו מיועדת ההודעה וכן את פרטי ההודעה עצמה.ניתן לקשר את ההודעה ללקוח ע"י בחירתו מתוך טבלת הלקוחות -

  • במקרה של בניית ההודעה מתוך כרטיס הלקוח אין צורך ברישום שם הלקוח אלא יש להזין את גוף ההודעה בלבד (שם הלקוח כבר מוזן אוטומטית).
  • במקרה של הודעה דחופה ,ניתן להוסיף את המילה "דחוף" וההודעה תופיע באדום ברשימת ההודעות הפתוחות של המשתמש .
  • אם רוצים ניתן לשלוח הודעה מתפרצת (מנגנון צ'אט פנימי במערכת) למשתמש/ים (הודעה שקופצת במסך המשתמש) אפילו אם המשתמש נמצא ביישום אחר. אופציה זו מיועדת להודעות דחופות מאד וקצרות (לדוגמא: "תענה דחוף לשלוחה 2") ואינה משוייכת ללקוח במערכת.

מקבל ההודעה יכול להגיב עליה ולשלוח את תגובתו חזרה לשולח המקורי או לשמור את ההודעה כ"הודעה"= פעילות. במקרה זה ההודעה תופיע במשימות המשתמש כאשר שם הלקוח הוא "הודעה מתפרצת". להודעה מתפרצת מגיעים דרך :כפתור הודעה מתפרצת  בראש העמוד או דרך מקש עכבר ימני בכל מקום.

הערה: הודעה מתפרצת אם אינה נשמרת ע"י המשתמש אינה נשמרת כלל לאחר סגירתה ואין תיעוד של היסטוריית הודעות מתפרצות.
 

יצירת קשר ברק CRM