ניהול שעות בלקוח

תוכנת ברק CRM מאפשרת רישום שעות נצרכות ע"י הלקוח,במספר מישורים:
1. כנגזרת שעות מתוך 'בנק שעות' .
2. כשעות מושקעות לפי סוג הפעילות המבוצע בלקוח, (ניתן לדגום את משך הפעילויות בצורה מדויקת באמצעות שעון עצר "טיימר" מובנה בכל פעילות .
3. כשעות נצרכות כלליות.

תמחור השעות אפשרי בכמה אופנים :
1. תעריף שעות של העובד - תמחור שעת עבודה
2. תמחור בנק שעות.
3. תמחור עלות של כל פעילות מושקעת בלקוח לפי סוג הפעילות.
4. בגרסת ברק CPA לרואי חשבון, ניתן גם להוסיף שכ"ט חודשי, שאינו מקושר בפועל לצריכת השעות.
 

יצירת קשר ברק CRM