ניהול בנק שעות

במידה והארגון נותן שירות המבוסס על חיוב לפי שעות (תמיכת תוכנה למשל או שעות יעוץ של עו"ד / רו"ח וכו'), במסך זה ב CRM יוזנו השעות /בנק השעות המוקצבות לכל לקוח.
לאחר מכן במסגרת הזנת הפעילות מול הלקוח ניתן יהיה לקזז מבנק השעות את הזמן שהוקדש לו בפועל עד גמר ניצול הבנק.
יש לרכוש את האופציה בנפרד מרכישת הברק.

נתוני בנק שעות:
1) לכל בנק יש לתת שם (קוד בנק)- זהו שם שבוחר המשתמש.
2) לכל בנק יש למלא את נושא הבנק
3) יש למלא את מחיר הבנק וכמות השעות נרכשו. מחיר הבנק יכול לבטא סכום שחוייב הלקוח/ תקן כלכלי של המשרד
4) יש לסמן-  האם הבנק פעיל. סימון זה אם יוסר מקפיא / מסיים את הבנק

נתיב: טבלאות > בנק שעות .
פתיחת בנקי שעות וניהולם מתבצע ע"פ הרשאה
לאחר פתיחת האופציה לניהול בנק שעות יופיע דו"ח בנק שעות בתפריט "שירות"
 
הדו"חות ואפשרויות החיוב לבנק השעות – ראה בדו"חות שירות

יצירת קשר ברק CRM