איך מחפשים מידע בברק CRM

חיפוש לקוח

 • מיד עם הכניסה לתוכנת ה CRM מוצגת כל רשימת הלקוחות אלא אם הוגבל המשתמש במסגרת ההרשאות לראות את הלקוחות שהוא מטפל בהם בלבד.
 • ניתן לצמצם את טבלת הלקוחות הכללית ולצפות רק בחלק ממנה ע"י שימוש ב"פילטר מיוחד" וזאת ע"י הקשה על המילים "ללא פילטר" בתחתית העמוד ובחירת קטגוריות לסינון הלקוחות.
 • מיון הטבלה המרכזית : ע"י לחיצה על כותרות עמודות הטבלה העמודה הספציפית מסתדרת ע"פ סדר רץ – סדר הא"ב בעמודות טקסט, סדר מספרי בעמודות המספריות, סדר תאריכי בעמודות התאריכים . כך למשל ניתן למיין לפי : שם, טלפון, עיר ,איש קשר סטטוס, משתמש.
 • על רקע הטבלה לאחר בחירת העמודה למיון ניתן לבצע חיפוש פנימי בעמודה וזאת ע"י הקשת הפרמטרים לחיפוש במקלדת. לדוגמא: אם סומנה עמודת "שם לקוח" ניתן להקיש שם לקוח (או חלק ממנו) ווהתוכנה תחפש את השם או תסמן את השם הקרוב ביותר. ניתן לראות את השם לחיפוש מוצג בחלקו התחתון השמאלי של העמוד.


חיפוש חכם /מורכב

 • שימוש במקש F2 או ע"י לחיצה על כפתור ה"חיפוש" מאפשרת חיפוש חכם. חיפוש זה משמעותו חיפוש של נתוני לקוח בחתכים שונים ובחתכים מצטברים. במסך זה ניתן להקיש חלק כלשהו משם הלקוח ,טלפון,עיר,איש קשר וכו' ואז ללחוץ על לחצן "חיפוש מיוחד". בחיפוש זה התוכנה סורקת כל רשומה ומנסה למצוא את מה שהוקש בכל מקום בשדה המתאים.
 • תוצאות החיפוש יוצגו בצד שמאל תוך כדי הסריקה .
 • ניתן להפסיק את הסריקה ע"י לחיצה על לחצן "הפסק" או לחיצה כפולה על אחד השמות שמופיע ברשימת המתאימים.
 • הקשה כפולה על שם שאותר ברשימה בצד שמאל של המסך תפתח את כרטיס הלקוח ותסיים את החיפוש.


חיפוש מסמך
ניתן לחפש מסמך כל שהוא השמור במערכת דרך כפתור "חיפוש". במקרה זה ניתן לבצע חיפוש ע"פ המאפיינים שהוגדרו למסמך ע"י המשתמש לפי מספר חתכים :

 • כותרת המסמך או מילה בכותרת המסמך (או צירוף של מספר מילים ע"י הוספת "+" ביניהן בשדה החיפוש)
 • תאריך המסמך
 • מחבר המסמך
 • שם הלקוח או חלק מהשם
 • מאפיינים שהוגדרו למסמך
 • סטטוס המסמך (פתוח/ סגור /בטיפול)

 
תזכורת: את מאפייני המסמך יש למלא בעת כתיבת המסמך וניתן להגדירם בתחזוקה> עדכון פרמטרים> לשונית "מאפינים למסמך"
 
דוגמא: ניתן לאתר את כל המסמכים המכילים את המילה "הצעת" בחתך של תאריכים ו/ או מחבר המסמך, וכך להגיע לכלל הצעות המחיר שהוצעו.
 
חיפוש ע"פ מילה:
ניתן ע"י הקשה בחלון החיפוש על כפתור ה"זכוכית מגדלת" לפתוח חלון המאפשר חיפוש חופשי בכל המערכת. חיפוש זה יאתר מילה / רצף אותיות בכל הפעילויות שתועדו במערכת.
 

יצירת קשר ברק CRM