כלים ועזרה למשתמש

מחשבון:  לחיצה על CTRL+F2 תעלה למסך ה CRM מחשבון.
 
פילטר על נתונים (לקוחות, סטטוס וכו')
השימוש בפילטר מאפשר לצמצם את טבלת הלקוחות לטבלה קטנה יותר לפי הגדרת הפילטר , למשל רק של סוכן מסוים , כאשר מפעילים פילטר יופיע בתחתית המסך בצבע ההודעה "פילטר".
כאשר עובדים עם פילטר כל פעולות המשתמש בתוכנה , חיפושים , דוחות וכיוב' , מופעלים אך ורק על הטבלה המצומצמת שנבחרה בפילטר. כדי לחזור למצב רגיל חובה לבטל את אופציית הפילטר.
 
קישורים חיצוניים
ניתן לפתוח קישורים חיצוניים לתוכנות/ אתרי אינטרנט וכו' ע"י הקשה על F1 + CTRL. לאחר ההקשה נפתחת רשימת קישורים אפשרית. כעת מה שנותר לעשות הוא להקיש על הקישור הקיים או ליצור קישור חדש.
 
בדיקת כפילות לקוחות
בדיקה זו מופיעה תחת תפריט "פעולות שוטפות" > "בדיקת כפילות לקוחות". כאן ניתן להשוות את הלקוחות במערכת אחד לשני ע"פ מספר פרמטרים וזאת על מנת לסנן כפילויות.
ביצוע בדיקת הכפילות יכול להתבצע עבור לקוח יחיד (והשוואתו לכל השאר) או עבור כלל הלקוחות (השוואת כולם לכולם). השוואה זו במידה וישנם מספר אלפי לקוחות במערכת יכולה להתארך לכדי מספר דקות (עקב ריבוי ההשוואות) ובסיומה יוצג דו"ח לקוחות כפולים הניתן להדפסה.
בנוסף ישנו במסך זה כפתור המאפשר לבדוק את תקינות כתובות הדוא"ל במערכת וזאת על מנת למנוע מצב בו ישנו נסיון לשלוח דוא"ל שיכשל. הבדיקה אינה בודקת את תקינות הכתובת מול ספק הדואר אלא רק תקינות סינטקס.

יצירת קשר ברק CRM