קביעת וניהול תזכורות

כלי זה מאפשר למשתמש להקים תזכורות שונות ב CRM בהקשר כללי או של לקוח ספציפי.

תזכורות אלו יכולות להיות חד פעמיות או מחזוריות והן "יקפצו" למסך בתאריך והשעה היעודה.
א.   ניתן להקים תזכורות "עצמאיות" , אולם היישום הנכון של התזכורות במערכת ברק CRM הוא דווקא ע"י קשירת התזכורת לאירוע ספציפי במערכת, הווה אומר, מתוך פעילות להקים תזכורת לאותה פעילות, וכמו כן גם מתוך אירוע יומן ,ולצורך העניין מכל מקום בו מופיע לחצן "תזכורת".
ב.   מעקב אחר תזכורות שהוקמו במערכת , ניתן לבצע דרך תיזכורן , התיזכורן נמצא תחת תפריט טבלאות.
ג.   בהקשה על תזכורת קיימת או בהוספת תזכורת חדשה יש למלא את פרטי הלקוח אליו מקושרת ההודעה (או להשאיר ריק לתזכורת כללית) ואת המידע ואת התאריך והשעה בהן "תקפוץ" התזכורת למסך.
ד.    ניתן להוסיף הוראת חזרה על ההודעה במרווחים קבועים או בתאריך חדש.
ה.   במידה והתוכנה סגורה בזמן שהיתה אמורה להופיע תזכורת- התזכורת לא תופיע יותר.

יצירת קשר ברק CRM