כלי עזרה נוספים ומידע למנהל מערכת

כלים נוספים בברק - פילטרים, בדיקת כפילות לקוחות, קישורים חיצוניים, מחשבון

איחוד לקוחות כפולים, החלפת משתמש במערכת, החלפת טלפונים

סנכרון נתונים מול מחשב נייד (במצב OFFLINE) או מול אתר מרכזי

החלפת כונן הרשת לשמירת המסמכים

הפקת מדבקות לקוח ומדבקות במלל חופשי

הסתרת / הצגת רשומות בחתכים שונים למשתמשים שונים

יצירת קשר ברק CRM