סינון רשומות מידור משתמשים

סינון רשומות לצפייה / מידור משתמשים.

לצורך שיפור היעילות של העובדים במערכת על ידי הצגת הרשומות הרלוונטיות עבורם בלבד,
כמו גם שיפור המידור ואבטחת המידע בארגון, בוצע שינוי מהותי באפשרות ההצגה של רשומות מסוימות לעובדים מסוימים.
 

  1. סינון מתקדם / מידור משתמשים / הצגת נתונים יחודים לכול משתמש.
  2. מנגנון מידור הלקוחות שופר! ניתן להגדיר לכל משתמש באילו רשומות יוכל לצפות ואילו לא.
  3. הגדרת או בחירת הרשומות מתבצעת מול חמשת המאפיינים הראשונים של הלקוח, וכמו כן הסטאטוס שלו.
  4. שינוי ההגדרה מתבצע דרך טבלאות > משתמשים > בחירת המשתמש הרלוונטי והפעלת המאפיין פילטר מיוחד
  5. לאחר סימון תיבת הבחירה להפעלת פילטר לקוחות מיוחד
  6. לחיצה על הכפתור הירוק תציג את המסך הבא,

יצירת קשר ברק CRM